O nás

back

Vlastivedný spolek „Lesní ctvrti“ (Waldviertler Heimatbund) má sídlo v Hornu. Naše cinnost se zameruje predevším na Waldviertel.

Provádíme obecne prospešnou a neziskovou cinnost. Orientujeme se na regionální a místní výzkum ve Waldviertlu a o Waldviertlu ve všech oblastech vlastivedného bádání. Podporujeme zájem o dejiny a vlastivedu, prohlubujeme znalosti umení a kultury, usilujeme rovnež o ochranu památek, prírody a životního prostredí.

Co deláme?
Vydáváme casopisu "Waldviertel" a rozvíjíme další publikacní cinnost
Porádáme prednášky a sympozia
Podnikáme príležitostné výlety do Waldviertlu, ale i do jiných regionu, spojené s vlastivedným výkladem
Spolupracujeme s jinými podobnými spolky
Podporujeme a rozširujeme waldviertelskou knihovnu v Höbarthove muzeu v Hornu

Jak financujeme naši cinnost?
Clenskými príspevky
Dobrovolnými dary a jinými príspevky
Výtežkem z prodeje publikací
Subvencemi